Sunday, 25 November 2012

Rahsia Ilmu Matematik


   Pelbagai perkara boleh kita perolehi sekiranya kita mengkaji, meneliti dan membuat
   eksperimen tentang sesuatu perkara tersebut. Berikut sebagai contohnya: Siapa sangka
   nombor-nombor ini seperti saling ada hubung-kait sesama sendiri bukan?
1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 +
2 = 98
123 x 8 +
3 = 987
1234 x 8 +
4 = 9876
12345 x 8 +
5 = 98765
123456 x 8 +
6 = 987654
1234567 x 8 +
7 = 9876543
12345678 x 8 +
8 = 98765432
123456789 x 8 +
9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x
9 + 3 = 111
123 x
9 + 4 = 1111
1234 x
9 + 5 = 11111
12345 x
9 + 6 = 111111
123456 x
9 + 7 = 1111111
1234567 x
9 + 8 = 11111111
12345678 x
9 + 9 = 111111111
123456789 x
9 +10= 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x
9 + 6 = 888
987 x
9 + 5 = 8888
9876 x
9 + 4 = 88888
98765 x
9 + 3 = 888888
987654 x
9 + 2 = 8888888
9876543 x
9 + 1 = 88888888
98765432 x
9 + 0 = 888888888
Hebat bukan??
Cuba lihat pada simetri ini pula:
1 x 1 = 1
11 x 11 =
121
111 x 111 =
12321
1111 x 1111 =
1234321
11111 x 11111 =
123454321
111111 x 111111 =
12345654321
1111111 x 1111111 =
1234567654321
11111111 x 11111111 =
123456787654321
111111111 x 111111111 =
12345678987654321
Sekarang, lihat di bawah:

101%

Dari sudut pandangan ilmu Matematik:
Apa yang sama dengan 100%?
Apa yang dimaksudkan dengan memberi sesuatu lebih dari
100%?
Pernahkah anda terfikir bahawa ada orang yang berkata hendak memberi lebih dari 100%?
Kita juga pernah mendengar ada orang yang mampu memberi LEBIH dari 100%.
Bagaimana kalau kita memperolehi 101%?
Apa yang sama dengan 100% dalam kehidupan kita?
Di bawah adalah jawapan kepada persoalan di atas dengan menggunakan kaedah formula matematik:
Sekiranya:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
melambangkan nombor berikut:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.
Sekiranya:
Bekerja Kuat atau dalam Bahasa Inggeris disebut:
H-A-R-D-W-O- R- K
8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98%
Dan:
Ilmu Pengethuan atau dalam Bahasa Inggeris disebut:
K-N-O-W-L-E- D-G-E
11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%
Tetapi:
Akhlak atau dalam Bahasa Inggeris disebut:
A-T-T-I-T-U- D-E
1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100%
SEKARANG, kita lihat sejauh manakah Cinta kepada Tuhan boleh membawa kita:
L-O-V-E-O-F- G-O-D
12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101%
Maka, kita boleh menyimpulkan secara kajian ilmu Matematik bahawa:
Bekerja Kuat dan mempunyai Ilmu Pengetahuan sahaja tidak cukup untuk seseorang mencapai sesuatu dalam hidupnya melainkan setiap yang dia lakukan hendaklah dengan Berakhlak Mulia.
Tetapi dengan meletakkan keikhlasan dan Cinta kepada AGAMA lah yang membuatkan seseorang itu dapat mencapai

101% dalam kehidupannya…


YeahLeave A Comment

No comments:

Post a Comment

CALCULATOR

Recent Posts

My Blog List

Let's Play Piano